Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Velkommen til Godt sagts ressursside

Her kan du bestille og laste ned d-bøker og lydbøker til bøkene i Godt sagt-serien

Godt lest og Godt sagt

  • Alfa
  • Godt sagt godt lest
  • Godt sagt 2

Lese

  • Godt sagt Alfa 1 lesebok med lydbok

  • Godt sagt Alfa 2 lesebok med lydbok

Lærer

  • Godt sagt Alfa Lærerens bok

Bokmål

Bildeordbok

Lese

Skrive

Lærer

  • Godt sagt og Godt lest Lærerens bok

Annet

  • Godt sagt 1 les og skriv lytteboka

  • Godt sagt godt lest prøveboka

Lesehefte

Nynorsk

Biletordbok

Annet

  • Godt sagt 1 les og skriv lytteboka

Bildeordbok

Arbeidsbok